Spring til indhold

Udvikling og deling af viden

De lokale virksomheder får mulighed for at komme med input og løsninger til, hvad de har brug for til at drive og optimere en virksomhed i Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune håber at mange lokale virksomheder vil involvere sig aktivt. Den kommunale erhvervsstrategi handler ikke længere kun om kommunal erhvervsservice, infrastruktur og udbygning af erhvervsområder. Den handler i høj grad om at potentialet i forhold til grøn omstilling og bæredygtig udvikling, som er det overordnede tema i 2021, og dertil kommer virksomhedernes konkrete behov samt ikke mindst at udforske udviklingsmulighederne. Det kan fx være muligheder for samarbejde på tværs af virksomheder, offentligt-private samarbejder samt evt. funding i forhold til egentlige erhvervsudviklingsprojekter. 

”Mange virksomheder har haft svært ved at se, hvad de reelt kan bruge deres kommune til. Måske har de efterspurgt en konkret service så som byggetilladelse eller hjælp til rekruttering, men virksomhederne er ikke klar over, at vi som kommune kan hjælpe dem med at efterspørge konkrete tilbud, der kan understøtte deres forretning. Af den grund vil vi gerne gå en anden vej. Virksomheder og kommune har en fælles interesse i at udvikle Rudersdal - også erhvervsmæssigt.

Derfor kan vores rolle også være at hjælpe med og indgå i partnerskaber, at undersøge hvordan evt. hindringer for en positiv erhvervsudvikling eksempelvis kan løses i vores egen planlægning, gennem regionale initiativer eller gennem fremme af lovgivningsmæssige ændringer.” Erhvervs- og beskæftigelseschef Malene Toscani, Rudersdal Kommune

Udtalelser fra lokale virksomheder