Spring til indhold

Ny forpligtende erhvervsstrategi

Rudersdal Kommune går nye veje i bestræbelserne for at udvikle en ny forpligtende erhvervsstrategi. Det sker i et involverende samspil mellem kommune, eksperter og lokale virksomheder.

Målet for erhvervsstrategien er at afspejle virksomhedernes aktuelle behov. Rudersdal Kommune inviterer derfor alle lokale virksomheder med lyst til at videndele, inspirere og netværke ind i maskinrummet sammen med politikere, embedsmænd og eksperter, når kommunens erhvervsstrategi skal laves. 

Omdrejningspunktet i denne fælles udvikling er de såkaldte erhvervspaneler. Her får lokale virksomheder mulighed for at komme med input og løsninger til, hvad de har brug for til at drive og optimere en virksomhed i Rudersdal Kommune inden for et overordnet tema, der fornys hvert år. Kommunens rolle er at være tovholder for mulige strategiske alliancer og nye partnerskaber.

 

Erhvervspaneler