Spring til indhold

Ideer og resultater

I foråret 2021 blev der afholdt tre panelmøder med hvert sit tema, hvor virksomhederne delte inspiration og ideer med hinanden.

Rudersdal Kommune har konsolideret og samlet de mange ideer og forslag i et idekatalog, som du kan læse her:

Erhvervspaneler, idékatalog

 

Der iværksættes her og nu en række initiativer, som forventes implementeret i efteråret 2021. Du kan læse om initiativerne her: 

De 9 initiativer - Efterår 2021

 

En række af virksomhedernes ideer er allerede ved at blive implementeret, og som det fremgår er mere på vej. I Rudersdal Kommunes Erhvervsnyt fra oktober 2021 er der fokuseret på følgende nye tiltag relateret til erhvervspanelernes efterspørgsel:

  • Lettere adgang til rådgivning fra vidensinstitutioner
  • Bedre adgang til støtte for SMV'er
  • Målrettede udviklingsforløb og gode fundingmuligheder for bæredygtige iværksættere
  • Gode virksomhedscases til inspiration
  • Bæredygtig energiforsyning i erhvervsområderne
  • Styrket erhvervs- og medarbejdertransport.

Du kan finde Erhvervsnyt her:

‌Erhvervsnyt‌

Arbejdet med erhvervspaneler, borgersamling og klimahandlingsplan i Rudersdal skal ses i en sammenhæng, da mange idéer går på tværs omkring temaer eller udfordringer. Virksomhederne inviteres til en konference herom den 27. september 2021 kl. 17.00 til 20.00. Program og information om konferencen følger. 

Du kan læse mere om de foregående møder nedenfor. 

Møde om Bæredygtig forretningsudvikling den 25. februar 2021

Møde om Grøn omstilling og ressourceoptimering den 26. marts 2021

Møde om Indsatsområder i kommuneregi den 22. april 2021 kl. 8-11